Förändringsledning och förändringskommunikation

Implement Consulting Group är redo att bistå din organisation med utbildning i förändringsledning och förändringskommunikation. Vi arbetar huvudsakligen med större företag och offentliga institutioner. Genom åren har vi hjälpt många organisationer att genomföra förändringar och skapa utvecklingsmöjligheter.

Kontakta Implement på telefon +46 8 410 147 00 eller via e-post på info@implement.se.

Varför är förändringsledning så viktigt?

Alla företag och organisationer behöver kontinuerligt utvecklas och förändras för att förbli konkurrenskraftiga. Förändring är ingen lätt sak. För att din organisation ska uppnå målen med förändringsprojekten måste alla inblandade, från den högsta ledningen till enskilda medarbetare, arbeta aktivt med förändringsledning och förändringskommunikation. Det är det enda sättet att säkerställa att förändringarna ger önskad effekt utan att verksamheten påverkas negativt i form av förlorad omsättning, lägre produktivitet osv.

Förändringsledning i er verksamhet

Syftet med utbildningen i förändringsledning och förändringskommunikation är att öka agiliteten och flexibiliteten i er organisation. Därmed blir ni ännu bättre på att genomföra nödvändiga förändringar som ökar er konkurrenskraft.

Vi fokuserar på fyra huvudområden inom förändringsledning och förändringskommunikation:

  • Säkerställa att alla chefer förstår förändringsprocessen och dess påverkan på medarbetarna, systemet och organisationen som helhet
  • Utveckla chefernas kompetens och förmåga att leda en förändringsprocess
  • Skapa en förståelse för förändringen inom organisationen
  • Förändra chefernas inställning så de inspirerar till förändring och utveckling inom organisationen

Länkar till (sidorna är på engelska)

Vill du veta mer om förändringsledning och förändringskommunikation?

Kontakta Implement Consulting Group och låt oss berätta hur vi kan hjälpa er organisation med förändringsledning och god förändringskommunikation.

Malmö
Implement Consulting Group
Gibraltargatan 7
S-211 18 Malmö
T: +46 8 410 127 00
E: info@implement.se

Stockholm
Implement Consulting Group
Östra Järnvägsgatan 27
111 20 Stockholm
T: +46 8 410 127 00
E: info@implement.se